HappyAid Sweden AB

0 lediga jobb

Vi skapar trygga arbetsplatser runt om i Sverige genom att erbjuda smarta, synliga och effektiva produkter inom första hjälpen, säkerhet samt livräddande utbildingar.

Genom att ta ansvar för vårt handlande och ge våra kunder 100% engagemang ska vi ständigt utvecklas för att vara marknadens mest intressanta och bästa samarbetspartner.

Framtiden är Orange!Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror

   5-9